E-barometr.pl

Postaw na swoim!


Kategoria: Porady

Frankowicze – jak odnieść sukces w sądzie?

Frankowicze mogą dochodzić swoich roszczeń przed sądem. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że sprawa zakończy się sukcesem. Najlepszą opcją jest skorzystanie z pomocy wykwalifikowanego adwokata lub radcy prawnego. Kredytobiorcy mogą odzyskać nadpłaty rat kredytów, jeśli w umowie zostały zawarte nieuprawnione klauzule. Trzeba pamiętać, że istotnym jest nie tylko wskazanie nieprawidłowości w umowie, ale także wykazanie, jaka kwota […]

Czytaj dalej

Pomoc dla frankowiczów – jak zadbać o swoje interesy?

Trwają pracę nad ustawą regulującą kredyty zaciągnięte we franku szwajcarskim. Frankowicze będą mogli odzyskać sporą kwotę pieniędzy z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. W planach jest zwiększenie progu dochodowego. Frankowicz pobierałby z funduszu określona kwotę na spłatę raty kredytu. Oczywiście pobraną sumę należy oddać. Okres zwrotu jest jednak dopasowany do możliwości kredytobiorcy. Mówi się, że jest to […]

Czytaj dalej

Frankowicze – jak rozpocząć spór z nieuczciwym bankiem?

Coraz częściej frankowicze mają przypuszczenia, że umowa została skonstruowana w sposób nieprawidłowy tj. zawiera klauzule abuzywne. Najlepiej, aby przed wszczęciem postępowania skorzystać z usług wyspecjalizowanego adwokata. Należy mieć świadomość, że nie wystarczy jedynie wskazać bezprawnych zapisów w umowie kredytowej. Istnieje konieczność wykazania, jaka kwota została nienależnie pobrana przez bank. Warto pamiętać, że sukces w dużej […]

Czytaj dalej