E-barometr.pl

Postaw na swoim!


Frankowicze – jak odnieść sukces w sądzie?

Frankowicze mogą dochodzić swoich roszczeń przed sądem. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że sprawa zakończy się sukcesem. Najlepszą opcją jest skorzystanie z pomocy wykwalifikowanego adwokata lub radcy prawnego. Kredytobiorcy mogą odzyskać nadpłaty rat kredytów, jeśli w umowie zostały zawarte nieuprawnione klauzule. Trzeba pamiętać, że istotnym jest nie tylko wskazanie nieprawidłowości w umowie, ale także wykazanie, jaka kwota została nienależnie pobrana przez bank.

Wygrana z Polbank Raiffeisen
W dniu 30 sierpnia 2017 r. w Warszawie zapadł kolejny pozytywny wyrok dla frankowicza. Sąd przychylił się do wniosku kredytobiorcy. Co prawda umowa nie została unieważniona, ale zostały z niej wyłączone klauzule abuzywne dotyczące indeksacji. Zostały one skonstruowane w sposób rażąco niekorzystny dla konsumenta. Kredyt pozostał kredytem złotówkowym. Oprocentowanie zostało oparte na obowiązującej stawce LIBOR.

Korzystny wyrok we Wrocławiu
Dnia 20 lipca 2017 r. we Wrocławiu zapadł prawomocny wyrok przeciwko Santander Consumer Bank. Sprawa zakończyła się pozytywnie dla frankowicza. Klauzule indeksacyjne umieszczone w umowie kredytowej zostały uznane przez sąd, jako niedozwolone. Były one nie tylko niekorzystne dla kredytobiorcy, ale również. Warto dodać, że kurs stosowany do przeliczeń rat kredytu był kursem sprzedaży NBP. Sąd odnotował jednak, że wysokość zobowiązań kredytobiorcy wyznaczana jest przez bank według kursu dowolnie wybieranego przez bank. Jest to niedopuszczalne zjawisko.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *