E-barometr.pl

Postaw na swoim!


Frankowicze – jak rozpocząć spór z nieuczciwym bankiem?

Coraz częściej frankowicze mają przypuszczenia, że umowa została skonstruowana w sposób nieprawidłowy tj. zawiera klauzule abuzywne. Najlepiej, aby przed wszczęciem postępowania skorzystać z usług wyspecjalizowanego adwokata. Należy mieć świadomość, że nie wystarczy jedynie wskazać bezprawnych zapisów w umowie kredytowej. Istnieje konieczność wykazania, jaka kwota została nienależnie pobrana przez bank. Warto pamiętać, że sukces w dużej mierze uzależniony jest od tego, jak sąd rozpatrzy dane roszczenia. Nie zawsze odbywa się to na korzyść frankowicza.

Jak formułować roszczenia?
W pierwszej kolejności należy wnieść o unieważnienie umowy kredytowej, a także zwrot nienależnie pobranych przez bank świadczeń. Bank powinien zasądzić różnicę pomiędzy ratami należnymi, a także ratami, które frankowicz uiścił według nieuczciwie zawyżonego kursu. Kurs uczciwy może być ustalony przez powołanego biegłego. Z punku widzenia wnioskodawcy jest to najbezpieczniejsza opcja.

Niedozwolona klauzula indeksacyjna
Dobrym rozwiązaniem jest również złożenie wniosku o uznanie kredytu we frankach szwajcarskich za zwykły kredyt złotówkowy. Zobowiązania frankowicza obliczane są po zsumowaniu kwoty kredytu plus jego oprocentowania (jego wartość jest ustalona w umowie). Na oprocentowanie składa się stała marża, a także LIBOR. W tym przypadku nie ma konieczności ustalania uczciwego kursu waluty. Umowa kredytowa obowiązuje dalej z wyłączeniem niedozwolonej klauzuli indeksacyjnej. Jest duża szansa, że sąd przychyli się do powództwa kredytobiorcy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *