E-barometr.pl

Postaw na swoim!


Dochodzenie roszczeń frankowiczów

Umowa kredytowa we frankach szwajcarskich jest bardzo często skonstruowana na niekorzyść kredytobiorcy. Ważne jest, aby udowodnić przed sądem słuszność swoich roszczeń. Nie wystarczy jedynie obliczyć kwoty nienależnie pobranej przez bank. Trzeba jeszcze wskazać odpowiednią podstawę prawną. Frankowicze mają szansę na odzyskanie kwot na poziomie 10-20% wartości całego kredytu. Niestety to, czy wyrok zakończy się powodzeniem, w dużej mierze zależy od przychylności sądu.

Przegrana kredytobiorcy w Łodzi
W dniu 29 marca 2017 r. w Łodzi sąd oddalił apelację kredytobiorców. Niepozytywny dla frankowiczów wyrok I instancji został podtrzymany. W listopadzie 2009 r. kredytobiorcy zawarli umowę kredytową z Getin Bank na kwotę 187 tys. zł. Kredyt został spłacony przedterminowo w grudniu 2009 r. Łączna kwota spłaconych zobowiązań wyniosła 305 tys. zł. Sąd apelacyjny uznał, że klauzule indeksacyjne zostały przez bank sformułowanie poprawnie. Odrzucił wniosek o unieważnienie umowy kredytowej.

Wygrana z Bank Millennium S.A.
Dnia 17 maja 2017 r. w Warszawie sąd uznał nieważność umowy kredytowej skonstruowanej przez Bank Millennium S.A. Klauzule indeksacyjne były bezprawne, a także bezskuteczne z punktu widzenie kredytobiorcy. Po ich wyeliminowaniu nie było możliwości kontynuowania umowy kredytowej, przez co zaistniała konieczność jej unieważnienia. Bank został zobowiązany do oddania sumy wpłaconych rat. Oczywiście niezbędne jest rozliczenie pomiędzy stronami, jednak jest to sprawa na osobny proces wszczęty przez bank.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *