E-barometr.pl

Postaw na swoim!


Kredyt we frankach szwajcarskich – wyroki sądów

Frankowicze coraz lepiej orientują się w przepisach prawa. Nieuczciwe skonstruowane kredyty mogą zostać unieważnione. Kredytobiorca powinien dochodzić swoich roszczeń, jeśli w umowie kredytowej znajdują się niedozwolone klauzule. Oczywiście należy pamiętać, że wszczęcie postępowania sądowego nie oznacza wygranej. Nie zawsze wyrok sądu jest pozytywny dla frankowicza.

Zwrot nadpłaty
Dnia 11 września 2017 r. zapadł wyrok, który zobowiązał Raiffeisen – Polbank do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń. Kredytobiorca otrzymał ponad 30 000 zł na rzecz nadpłaty rat kredytowych. Oczywiście bank musiał pokryć również koszt postępowania sądowego. Przyczyną dochodzenia roszczeń była niedozwolona klauzula indeksacyjna. Cały proces przebieg bez konieczności powoływania biegłego. Wyliczenia przedstawione przez frankowicza były prawidłowe i zgodne z obowiązującymi przepisami.

 

Nie zawsze się udaje
We wrześniu 2017 r. w Łodzi zapadł wyrok oddalający powództwo kredytobiorców. Małżeństwo wnioskowało o zwrot ponad 60 000 zł. Powodem roszczeń były klauzule abuzywne, dotyczące m.in. zmiennego oprocentowania. Ciekawym jest, że po raz pierwszy w tego typu sprawach, głos zabrał sam Prezes UOKiK. Wyraził on swoje wątpliwości dotyczące klauzuli, a tym samym przychylił się do wniosku frankowiczów. Sąd uznał, że kredytobiorcy byli świadomi warunków umowy kredytu waloryzowanego kursem waluty obcej. Bank zaręczył, że nie zmieniał oprocentowania w sposób dowolny. Dodatkowo styczniu 2015 obie strony zawarły aneks do umowy kredytowej. Istniała możliwość zmiany waluty spłaty kredytu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *