Jak przebiega dochodzenie roszczeń?

Jak przebiega dochodzenie roszczeń?

Adwokat analizuje umowę kredytową w celu wykrycia nieprawidłowych zapisów lub luk prawnych. Niedozwolone klauzule (np. dotyczące dowolnej zmiany oprocentowania) mogą być podstawą do tego, aby bank zwrócił kredytobiorcy nienależnie pobrane świadczenia. Czasami zdarza się tak, że wykreśleniu klauzul abuzywnych umowa nie może być dalej kontynuowana. W takim przypadku sąd stwierdza jej unieważnienie. Pierwszym krokiem adwokata jest próba porozumienia się z bankiem. Jeśli ugoda nie jest możliwa, następuje wszczęcie postępowania sądowego. Frankowicz nie musi martwić się o niezbędną dokumentację. Wszystkie formalności zostaną załatwione przed adwokata. Będzie on reprezentował interesy klienta, aż do momentu zakończenia sprawy.